Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικού αριθμού τριάντα δύο (32 ) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος στέγαση και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στη Λιβαδειά, που υλοποιεί η ΚΕΔΗΛ κατόπιν συμφωνίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για το έτος 2019

6 Φεβρουαρίου 2019