Ανακοίνωση για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών Δήμου Λεβαδέων για το χρονικό διάστημα 3 – 10 Μαΐου 2021

5 Μαΐου 2021