Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού έξι (6) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας ή ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων , χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών στελέχωσης του νεοϊδρυθέντος Α΄Βρεφικού Σταθμού Δήμου Λεβαδέων

28 Δεκεμβρίου 2022