Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης στη θέση Παλιομηλιά Ελικώνα

18 Ιουνίου 2021