Ανάθεση καθηκόντων άμισθου ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Λεβαδέων κ. Ιωάννη Δ. Ταγκαλέγκα στον κ. Γεώργιο Π. Γουργιώτη

23 Σεπτεμβρίου 2020