Αγορά μηχανήματος έργου (φορτωτή – εκσκαφέα) από το Δήμο Λεβαδέων

12 Ιουλίου 2019