Έγκριση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για την κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Λεβαδέων

18 Ιουνίου 2018