Μνήμη του νερού – Memory of Water Creative Europe

Αρχική Συζητήσεις Μνήμη του νερού – Memory of Water Creative Europe

Προβολή θέματος 1 (από 1 συνολικά)
  • Θέμα
  • Φωνές
  • Δημοσιεύσεις
  • Freshness
  • Μνήμη του νερού – Memory of Water Creative Europe

   Στην ενότητα αυτή καλείστε όλοι όσοι ασχολείστε με τον Πολιτισμό και τις Τέχνες,να συμμετέχετε ώστε να συνδιαμορφώσουμε τις ιδέες και τις προτάσεις για την επιτυχημένη συμμετοχή μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα της Δημιουργικής Ευρώπης.

   Το πρόγραμμα “Μνήμη του Νερού” χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη”, ως πρόγραμμα συνεργασίας μικρότερης κλίμακας στο πλαίσιο του προγράμματος EACEA-32-2017.

   Περίληψη

   Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος “Μνήμη του Νερού” θα πραγματοποιηθούν:

   4 εργαστήρια

   3 προγράμματα διαμονής – φιλοξενίας καλλιτεχνών και

   1 ψηφιακή έκθεση.

   Το πλήρες πρόγραμμα θα περιλαμβάνει συνολικά 23 δραστηριότητες, οι οποίες θα σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν τις τρεις βασικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί από το πρόγραμμα και αφορούν στην ανάπτυξη ικανοτήτων, τη διακρατική κινητικότητα και την ανάπτυξη κοινού. Οι τρεις κύριοι τύποι δραστηριοτήτων (εργαστήρια, προγράμματα διαμονής – φιλοξενίας και η ψηφιακή έκθεση) αντιστοιχούν στις τρεις αυτές προτεραιότητες του έργου.

   Ξεκίνησε από: admin

  • 1
  • 1
  • 3 έτη, 7 μήνες πριν

   admin

Προβολή θέματος 1 (από 1 συνολικά)