Υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας αγροτεμαχίου που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Κυριακίου

22 Μαρτίου 2019