Καθαρισμός Κοινοτικού δρόμου Τ.Κ. Ρωμέικου

24 Ιουλίου 2019