Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ

8 Μαρτίου 2019