Τοποθέτηση ενός κάδου ανακύκλωσης και ενός κάδου απορριμμάτων επί του Περιφερειακού δρόμου Λιβαδειάς πλησίον των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΚΑΦΚΑΣ

5 Σεπτεμβρίου 2022