Εισήγηση της Κοινότητας Λιβαδειάς για την τοποθέτηση σήμανσης P-40 έμπροσθεν ιδιοκτησίας επί της οδού Δημ. Παπασπύρου 7. (αρ. απόφασης 43/2019).

29 Νοεμβρίου 2019