Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας “Green repower Photovoltaic Μ.Ι.Κ.Ε.» στη θέση «Όμορφη Λάκκα – Στάλα – Λιθαρόστρουγγα – Σταυρός» των Τ.Κ. Κυριακίου, Αγίας Άννας, Αγίας Τριάδος, και Λεβαδέων και των συνοδών αυτών έργων στις Δ.Ε. Λεβαδέων, Κορώνειας και Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων της Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

5 Σεπτεμβρίου 2022