Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «Συντηρήσεις Σχολικών Συγκροτημάτων»

23 Αυγούστου 2019