Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο : “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

10 Μαρτίου 2020