Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης , συνολικού εμβαδού 32,50 στρεμμάτων στη θέση «ΤΣΑΚΑΛΙ» της Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου Δήμου Λεβαδέων , με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό”

23 Ιανουαρίου 2019