Εξώδικος συμβιβασμός επί αιτήματος του κ. Κ. Π. περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιές του οχήματός του από πτώση δένδρου επί της οδού Μελίνας Μερκούρη 24 στην Λιβαδειά στις 25-01-2022 .

28 Ιουνίου 2022