Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 08-09-2019 έως 06-11-2021.

14 Οκτωβρίου 2019