Έγκριση του Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 18-05-2018 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 72628 του Έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Τ. Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ».

20 Ιουνίου 2018