Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης) που βρίσκεται στη θέση “ΒΟΡΟΣ ή ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ” της Τοπικής Κοινότητας Προφήτη Ηλία , στη Δημοτική Ενότητα Χαιρώνειας Δήμου Λεβαδέων , συνολικού εμβαδού 69.223,52 τ.μ. ».

28 Δεκεμβρίου 2018