Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης ) που βρίσκεται στη θέση “ΛΙΒΑΔΙ” της Κοινότητας Προσηλίου , Δήμου Λεβαδέων , συνολικού εμβαδού 41,00 στρεμμάτων .

27 Φεβρουαρίου 2020