Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης ) 16,094 στρεμμάτων , των τεμαχίων 229 & 248 του Κτηματολογικού Πίνακα Αναδασμού Μαυρονερίου , της Κοινότητας Μαυρονερίου Δήμου Λεβαδέων.

27 Φεβρουαρίου 2020