Έγκριση Πρακτικού & κήρυξη άγονου του συνοπτικού διαγωνισμού : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ, ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ , ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ , ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ έτους 2020».

21 Σεπτεμβρίου 2020