΄Εγκριση της υπ΄αριθμ. 57/2019 απόφασης του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων ( Κ.Ε.ΔΗ.Λ ) περί Κατάρτισης και ψήφισης της Εισηγητικής Εκθεσης , η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων.

10 Φεβρουαρίου 2020