΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΄΄ΕΜΑΥΤΙΩΝ΄΄ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

1 Μαρτίου 2021