΄Εγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ».

10 Μαρτίου 2020