΄Εγκριση Πρακτικού ΙΙΙ και Κατακύρωση της Δημόσιας Σύμβασης: « ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΄΄ΤΖΑΜΙ ΓΑΖΙ ΟΜΕΡ΄΄».

21 Σεπτεμβρίου 2020