΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.796,68€ για προμήθεια οικοδομικών υλικών για ¨Συντήρηση Οδοποιϊας του Δήμου Λεβαδέων΄΄ (προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα αρθ.61Ν.4414/2016).

20 Ιουνίου 2018