«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα Υ.Ε της ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ επί της πλατείας Μαγιάκου»

9 Δεκεμβρίου 2019