«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα Υ.Ε του ΜΠΟΥΤΣΗ ΑΝΔΡΕΑ επί της οδού Καραγιαννοπούλου 6 »

16 Ιανουαρίου 2020