«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα Υ.Ε. της εταιρείας “Κ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ- Θ. ΝΥΔΡΙΩΤΟΥ Ο.Ε.” επί της οδού Μπουφίδου 22»

16 Ιανουαρίου 2020