«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα Υ.Ε. του ΜΠΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

16 Ιανουαρίου 2020