«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα Υ.Ε. της ΣΤΑΪΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ στη συμβολή των οδών Δάφνης & Λεβάδου»

16 Ιανουαρίου 2020