«Εισήγηση στην ΕΠΟΙΖΩ επί αιτήματος ΤΣΑΠΑΔΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης επί του πεζόδρομου Μπούσγου 08»

12 Δεκεμβρίου 2019