“Εισήγηση στην ΕΠΟΙΖΩ επί αιτήματος ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ για εικαστική παρέμβαση επί της οδού Καραγιαννοπούλου 27-30”

10 Ιανουαρίου 2020