«Γνωμοδότηση επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων(ΜΠΕ) για την λειτουργία & αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς»

16 Ιανουαρίου 2020