«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα Υ.Ε της ΚΑΠΝΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ επί της οδού Ι. Λάππα»

18 Ιουνίου 2021