«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα Υ.Ε της εταιρείας “E. ΚΕΧΑΓΙΑ-Μ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΕ“»

8 Σεπτεμβρίου 2020