«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα Υ.Ε της ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ»

8 Σεπτεμβρίου 2020