«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα Υ.Ε ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ επί της πλατείας Εθνικής Αντίστασης στη Λιβαδειά»

17 Φεβρουαρίου 2022