Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 26,4 MW στην θέση “ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΥΤΣΑ”, και τα συνοδά έργα αυτού στις Δημοτικές Ενότητες Λεβαδέων, Κυριακίου και Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων, Π.Ε. Βοιωτίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)»

8 Σεπτεμβρίου 2020