Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του Δήμου Λεβαδέων έτους 2020

23 Ιανουαρίου 2020