ΘΕΜΑ: “Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στην Τακτική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε”.

23 Αυγούστου 2019