ΘΕΜΑ: “ Έγκριση έκθεσης Β΄τριμήνου 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (138/2019 Απόφαση Ο.Ε)”.

23 Αυγούστου 2019