ΘΕΜΑ: “ Έγκριση έκθεσης Α΄τριμήνου 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.(137/2019 Απόφαση Ο.Ε)”.

23 Αυγούστου 2019