Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : ” ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ “

25 Ιουνίου 2019