Έγκριση επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού έναντι της οικίας Κουρεντή Τηλέμαχου στην Τ.Κ Αγίου Βλασίου.

29 Μαρτίου 2019