ΘΕΜΑ: Μερική τροποποίηση των όρων του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και του Δήμου Λεβαδέων για την υλοποίηση του προγράμματος “ Αντιμετώπιση των Έκτακτων αναγκών και Προώθηση της Ενδυνάμωσης Προσφύγων και Μεταναστών (REFRAME)” όπως και των κοινωνιών υποδοχής που εγκρίθηκαν με την 428/2018 απόφαση Δ.Σ.

14 Ιανουαρίου 2019