Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ»

18 Ιουνίου 2021